Android app on Google Play

 

कालभैरवाची आरती

 

(चाल - आरती सप्रेम)आरती ओवाळू भावे, काळभैरवाला ॥

दीनदयाळा भक्तवत्सला, प्रसन्न हो मजला ॥

देवा, प्रसन्न हो मजला ॥धृ०॥

धन्य तुझा अवतार जगीं या, रौद्ररूपधारी ।

उग्र भयंकर भव्य मूर्ति परि, भक्तांसी तारी ।

काशीक्षेत्री वास तुझा तू, तिथला अधिकारी ।

तुझिया नामस्मरणे पळती, पिशाच्चादि भारी ॥

पळती, पिशाच्चादि भारी ॥आरती०॥१॥

उपासकां वरदायक होसी, ऐसी तव कीर्ती ।

क्षुद्र जीव मी अपराधांना, माझ्या नच गणती ।

क्षमा करावी कृपा असावी, सदैव मजवरती ।

मिलिंदमाधव म्हणे देवा, घडो तुझी भक्ती ।

देवा, घडो तुझी भक्ती । आरती० ॥२॥काळभैरवाची आरती

उभा दक्षिणेसी काळाचा काळ ।

खड्‍गडमरू हस्तीं शोभे त्रिशूळ ॥

गळा घालुनिया पुष्पांची माळ ।

आपुलिया भक्ताचा करितो सांभाळ ॥१॥

जयदेव जयदेव जयक्षेत्रपाळा ।

आरती ओवाळू तुमच्या मुखकमळा ॥ जयदेव जयदेव०॥

सिंदूरगिरीं अवतार तुझा ।

काशीपुरीमध्ये तू योगीराजा ।

चरणी देशी जागा तू स्वामी माझा ।

आर्ता भक्तांचा पावशिल काजा ॥२॥ जयदेव०॥

उत्तरेचा देव दक्षिणी आला ।

दक्षिण केदार नाव पावला ।

काठ्या कावड्या येती देवाला ।

चांग भले बोला शीण हरला ॥३॥ जयदेव०॥

पाताल भुवनीं थोर तुमची ख्याती ।

पर्णूनी योगेश्वरी स्वभुवना नेहती ॥

कानाचा मुद्रिका देती सल्लाळा ।

तू माय माऊली शेषाचा माळा ॥जयदेव०॥

पाची तत्त्वांची करुनिया आरती ॥

ओवाळू या काळभैरवाची मूर्ती ॥

अनन्यभावे चरणी करुनीया प्रीती ॥

नारायण म्हणे मुक्ति या निजभक्ताप्रती ॥जयदेव जयदेव०॥

 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती