Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...

 

कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै तेरो ।
सुरनर सेवा करले पायो सुख सारो ॥
दुज्यों पाव तुमारों तनमनधन वारों ।
तुम बिन जाणु न दुज्यों मोकूं तुम भ्यारो ॥ १ ॥

जयजयाजी महादेव प्रभूजी देवनको ।
पंचारती करहों ॥ मैं दास पदरजको ॥ धृ. ॥

उदधिमथनबिखे जब बिख जालन लागो ।
सुरनर ब्रह्मा विष्णू तब सब ले भागो ॥
शरणागतहो तुमपे रच बोलन लागो ।
तवकृपासे गलबिख दूरदे ससि भागॊ ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रिपारसुर मारनथे रथ धरती कीन्हो ।
शशिसूरज दो चक्कर घोडे बेद बनो ॥
ब्रह्मा सारथी विष्णू अच्छो शरमान्यो ॥
विधिजाल त्रिपुरन सो करित सब जानो ॥ जय. ॥ ३ ॥

सुख पाई सब सृष्टी आई पूजनकू।
धुप दिप भोग लगाये ठाडे आरतीकूं ।
बेल फूल कमल चढाये रिझायें हर तुमकूं ॥
मनवांछा सुख पायके आये निजपदकूं ॥ जय. ॥ ४ ॥

ऎसे तुम महाराज दयाल दीननके ।
पांचो निरांजन वारो देहनके ॥
बलजाऊं चरनोपर कंथज गिरिजाके ।
दास सदाशिव निश्चळ नाथ रहो तुम वाके ॥ जय. ॥ ५ ॥
 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती