Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...

 

अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरवासी ॥
विश्वेश्वर येउनियां तारक उपदेशी ॥
जातां उत्तर पंथा हिमगिरि गगनासी ।
भजतां केदारासी कलिकिल्मष नाशी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय गिरिजा रमणा ।
पंचप्राणें आरती स्वामीच्या चरणां ।। धृ. ॥

स्मरतां महाकाळा नगरी उज्जयिनी ॥
प्रदोषाकाळीं पूजा पाहावी नयनीं ॥
सोरटी सोमेश्वर नांदे त्रिभूवनीं ॥
चित्तीं चिंतन केल्या राहे निज सदनीं ॥ जय. ॥ २ ॥

औढंकपूरीचें वन हें दारुणवृक्षांचा ॥
भूषण नागेशाचा मणिमयमुक्तांचा ॥
परळी वैजेश्वर हरिहर तीर्थांचा ।
ऎसा शंकर शोभे बिल्व पत्राचा ॥ जय. ॥ ३ ॥

ॐकार ममलेश्वर रेवापुरपटणीं ।
हरिहर युद्धें झालीं बाणांच्या खाणीं ॥
शेवाळी घृणेश्वर वदति कपि वाणी ॥
वेरूळीची महिमा ऎकावी श्रवणीं ॥ जय. ॥ ४ ॥

गौतमऋषिंच्या तपें गोदा आली हे ।।
त्र्यंबकराजा नमिता भवभव जाताहे ॥
शाकिनी डाकिनि काळा ज्या क्षेत्री राहे ॥
भीमाशंकर सुंदर तेथुनि दिसताहे ॥ जय. ॥ ५ ॥

दक्षिणयात्रा करितां जाता ते मार्गी ।
शिवरात्रीजागरण मल्लिकार्जुनलिंगीं ।
रामेश्वर रत्नाकरमौक्तिकिच्या संगीं ।द्वादशलिंगें ॥
कथिलीं कृष्णानें अंगीं ॥
जय देव जय देव जय गिरिजारमण ॥
पंचप्राणें आरती स्वामींच्या चरणां ॥ जय. ॥ ६ ॥

 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती