दत्त आरती संग्रह (Marathi)


भगवान दादा
देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती

जय देव जय देव दत्ता अवधूत...

दत्त आरती - जय देव जय देव जयगुरु माणि...

दत्त आरती - जयदेव जयदेव जय श्रीस्वामि...

दत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...

दत्त आरती - जय जय श्रीअनसूयात्मज अवधू...

दत्त आरती - जयदेव जयदेव जय त्रिगुणात्...

दत्त आरती - जयदेव जयदेव अत्री ऋषिवर्य...

दत्त आरती - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...

दत्त आरती - जय जय श्रीगुरु श्रीपाद दत...

दत्त आरती - मंगलारती करूं श्रीगुरुदत्...

दत्त आरती - आरती अवधूता । जय जय आरती ...

दत्त आरती - ओंवाळूं आरती ॥ गुरूसी ॥ ओ...

दत्त आरती - सहज स्थितीची आरती दत्ता न...

दत्त आरती - पंचारति ओंवाळूं ॥ नित्य स...

दत्त आरती - आरती ओवाळूं अनसूया । तनय ...

दत्त आरती - श्रीगुरु दत्तराजमूर्ति । ...

दत्त आरती - अनसूयानंदना तुज ओवाळूं आर...

दत्त आरती - आर्ते आरती दत्त वोवाळूं ज...

दत्त आरती - स्वानंदें आरती दत्ता पाहू...

दत्त आरती - विडा घ्याहो सद्‌गुरुराया ...

दत्त आरती - श्रीपादश्रीवल्लभ नरहरी ता...

दत्त आरती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...

दत्त आरती - नृसिंह सरस्वती-मनीं धरूनी...

आरती दत्ताची - जयदेव जयदेव जयजी अवधूता ॥...

शेजारती अवधूताची - सुखिं निद्रा करी आतां स्व...

काकड आरती दत्ताची - काकड आरती स्वामी श्रीगुरु...

आरती दत्ताची - जयदेव जयदेव जय दत्तात्रया...

दत्त आरती - विधिहरिहर सुंदर दिगंबर झा...

दत्ताची आरती - कृष्णापंचगंगासंगम निजस्था...

दत्ताची आरती - आरती दत्तात्रयप्रभूची । ...

दत्ताची आरती - जय देवा दत्तराया । स्वामी...

दत्ताची आरती - दत्तात्रय अवधूत जनार्दन स...

दत्ताची आरती - त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती ...

दत्ताची आरती - आरती दत्तराजगुरुची । भव...

दत्ताची आरती - सुखसहिता दु :खरहिता निर्म...

दत्ताची आरती - जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋष...

दत्ताची आरती - जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋष...

दत्ताची आरती - देहत्रय अवतारा तापत्रय हर...

दत्ताची आरती - धन्य हे प्रदक्षीणा सदग...

दत्ताची आरती - पतिव्रता सती अनुसया माता ...

दत्ताची आरती - श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि त...

दत्ताची आरती - जो जो जो रे श्री आरती दत्...

दत्ताची आरती - स्वामी नरसिंहसरस्वती । जय...

दत्ताची आरती - नृसिंहसरस्वती । मनि धरुनि...

दत्ताची आरती - आरती दत्तराजयांची । अनु...

दत्ताची आरती - आतां स्वामी सुखे निद्रा क...

दत्ताची आरती - विडा घेई नरहरिराया । धरू...

दत्ताची आरती - अनुसूयासुत , दत्तदिगंबर त...

दत्ताची आरती - आरती आरती दत्त ओंवाळू दात...

दत्ताची आरती - जयजयजी दत्तराज भॊ दिगं...

दत्ताची आरती - जय देव जय देव जय अवधूता ।...

दत्ताची आरती - जयजयजी श्रीदत्तराज ही पंच...

दत्ताची आरती - जय श्रीदत्ता आरती तुजला क...

दत्ताची आरती - आरती ओवाळूं श्रीगुरू त्रै...

दत्ताची आरती - आरती ओवाळीतो जय जय दिगंबर...

दत्ताची आरती - दत्त दिगंबर त्रिमूर्ति सु...

दत्ताची आरती - जय देवा दत्तराया । स्वामी...

दत्ताची आरती - ओवाळूं आरती श्रीगुरुराज स...

दत्ताची आरती - आरती ओवाळूं श्रीगुरु दत्त...

दत्ताची आरती - येई बा नरहरीदत्ता गाणगापु...

दत्ताची आरती - जयजय श्रीदत्तगुरू आरती तु...

दत्ताची आरती - जय जय श्रीअनसूयात्मज अवधू...