Get it on Google Play
Download on the App Store

दत्त आरती संग्रह (Marathi)


भगवान दादा
देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती

जय देव जय देव दत्ता अवधूत...

दत्त आरती - जय देव जय देव जयगुरु माणि...

दत्त आरती - जयदेव जयदेव जय श्रीस्वामि...

दत्त आरती - करितों प्रेमें तुज नीरांज...

दत्त आरती - जय जय श्रीअनसूयात्मज अवधू...

दत्त आरती - जयदेव जयदेव जय त्रिगुणात्...

दत्त आरती - जयदेव जयदेव अत्री ऋषिवर्य...

दत्त आरती - जयदेवी, जयदेवी, जय देववंद...

दत्त आरती - जय जय श्रीगुरु श्रीपाद दत...

दत्त आरती - मंगलारती करूं श्रीगुरुदत्...

दत्त आरती - आरती अवधूता । जय जय आरती ...

दत्त आरती - ओंवाळूं आरती ॥ गुरूसी ॥ ओ...

दत्त आरती - सहज स्थितीची आरती दत्ता न...

दत्त आरती - पंचारति ओंवाळूं ॥ नित्य स...

दत्त आरती - आरती ओवाळूं अनसूया । तनय ...

दत्त आरती - श्रीगुरु दत्तराजमूर्ति । ...

दत्त आरती - अनसूयानंदना तुज ओवाळूं आर...

दत्त आरती - आर्ते आरती दत्त वोवाळूं ज...

दत्त आरती - स्वानंदें आरती दत्ता पाहू...

दत्त आरती - विडा घ्याहो सद्‌गुरुराया ...

दत्त आरती - श्रीपादश्रीवल्लभ नरहरी ता...

दत्त आरती - आतां स्वामी सुखें निद्रा ...

दत्त आरती - नृसिंह सरस्वती-मनीं धरूनी...

आरती दत्ताची - जयदेव जयदेव जयजी अवधूता ॥...

शेजारती अवधूताची - सुखिं निद्रा करी आतां स्व...

काकड आरती दत्ताची - काकड आरती स्वामी श्रीगुरु...

आरती दत्ताची - जयदेव जयदेव जय दत्तात्रया...

दत्त आरती - विधिहरिहर सुंदर दिगंबर झा...

दत्ताची आरती - कृष्णापंचगंगासंगम निजस्था...

दत्ताची आरती - आरती दत्तात्रयप्रभूची । ...

दत्ताची आरती - जय देवा दत्तराया । स्वामी...

दत्ताची आरती - दत्तात्रय अवधूत जनार्दन स...

दत्ताची आरती - त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती ...

दत्ताची आरती - आरती दत्तराजगुरुची । भव...

दत्ताची आरती - सुखसहिता दु :खरहिता निर्म...

दत्ताची आरती - जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋष...

दत्ताची आरती - जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋष...

दत्ताची आरती - देहत्रय अवतारा तापत्रय हर...

दत्ताची आरती - धन्य हे प्रदक्षीणा सदग...

दत्ताची आरती - पतिव्रता सती अनुसया माता ...

दत्ताची आरती - श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि त...

दत्ताची आरती - जो जो जो रे श्री आरती दत्...

दत्ताची आरती - स्वामी नरसिंहसरस्वती । जय...

दत्ताची आरती - नृसिंहसरस्वती । मनि धरुनि...

दत्ताची आरती - आरती दत्तराजयांची । अनु...

दत्ताची आरती - आतां स्वामी सुखे निद्रा क...

दत्ताची आरती - विडा घेई नरहरिराया । धरू...

दत्ताची आरती - अनुसूयासुत , दत्तदिगंबर त...

दत्ताची आरती - आरती आरती दत्त ओंवाळू दात...

दत्ताची आरती - जयजयजी दत्तराज भॊ दिगं...

दत्ताची आरती - जय देव जय देव जय अवधूता ।...

दत्ताची आरती - जयजयजी श्रीदत्तराज ही पंच...

दत्ताची आरती - जय श्रीदत्ता आरती तुजला क...

दत्ताची आरती - आरती ओवाळूं श्रीगुरू त्रै...

दत्ताची आरती - आरती ओवाळीतो जय जय दिगंबर...

दत्ताची आरती - दत्त दिगंबर त्रिमूर्ति सु...

दत्ताची आरती - जय देवा दत्तराया । स्वामी...

दत्ताची आरती - ओवाळूं आरती श्रीगुरुराज स...

दत्ताची आरती - आरती ओवाळूं श्रीगुरु दत्त...

दत्ताची आरती - येई बा नरहरीदत्ता गाणगापु...

दत्ताची आरती - जयजय श्रीदत्तगुरू आरती तु...

दत्ताची आरती - जय जय श्रीअनसूयात्मज अवधू...