Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...

 

आरती परम ईश्वराची ।
दिगंबर गौरिसह हराची ॥ धृ. ॥
भस्मप्रिय कश्मलांग भंगा ।
शिरावरि दुरित हरितगंगा ॥
त्रिलोचन भस्मिकृत अनंगा ।
सतत विज्ञान पतितदंगा ॥ चाल ॥
भूतपति पूतचरित शंभो ।
समरिं अरिदमित, अमर वग्नमित, कुमर गणदुमित उमेसह अमित केलि ज्याची ॥
वल्लरी प्रणवसिद्धि ज्याची ॥ १ ॥
अमल शिव जटिल नागभूषा ।
नीलग्रीव कालकूट शोषा ॥
सामप्रिय अर्चित प्रदोषा ।
स्वपदनत भक्तवृंद तोषा ॥ चाल ॥
नृकपाल मालकंठ धारा ।
सुपट गजअजिन, धुपट भववृजिन निपट दशभुजिन, निधृत सजिव विग्रहाची ।
कांतिआते मारनि प्रहाची ॥ २ ॥
श्वेतसित कर्पूरांग भासासा ।
पितृसुख केलिदाव भासा ॥
निगम कैलास गिरि निवासा ।
सुख प्रदव्याघ्र चर्मवासा ॥ चाल ॥
सांब हर मंगलांग यो़गी ।
मुसलपट्ट त्रिशुल, खङधर सुशिल, करित जनकुशल, स्मरांतक कुशल बुद्धि ज्याची ॥
वानिती शैव कीर्ति ज्याची ॥ आरती. ॥ ३ ॥
शैलजा आनन कंजभृंगा ।
योगी ह्रत्तिमिरहर पतंगा ॥ चाल ॥
ब्रह्मविज्ञान जलतरंगा ।
विमल वैराग्य दुर्ग शृंगा ॥
प्रणतर विदास चरणयुगुलीं ।
दुरित भयमरण, विमुर कृत शरण, भवाब्धी तरण, भवार्पण मालरव कुलांची ।
करित हरकरि ग्राहसाची ॥ आरती ॥ ४ ॥
 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती