Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...

 

जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कांता ।

प्रमाण आद्य गुरो तुज जय हर जगयंता ॥ धृ . ॥

कर्पुरगौरा कांती भस्मचर्चित काय ।

नीलप्रभ - कंठ विषें भूषणचि होय ॥

चंद्र दिवाकर वन्ही नेत्र तुझे तीन ।

चारी वेद मुखे तव दिव्य किती ध्यान ॥ १ ॥


न वर्णवे तव महिमा कुंठित मन - वाणीं ।

श्रुति ही मौनवीत त्या नेऽति असे म्हणुनि ॥

नटसी द्विगुणी परि तूं अससी गुणातीत ।

मायामय तव लीला मुग्ध करी चित्त ॥ २ ॥


होता भंग तपाचा जाळियला मदन ।

दक्षणखा नेसि लया होता अवमान ।

कल्पान्ती विश्वाचा करसि संहार ।

तांडव नृत्य तदा तव चाले बहु घोर ॥ ३ ॥


परि शिवा , तूं भोळा भाळसिं भक्तिला ॥

आत्मलिंगही देंसी रावण दैत्याला ॥

प्राशिसि विष जे दाहक हो ब्रह्मांडाला ।

भक्तिस्तव झेलिसि शिरी तू गंगौघाला ॥ ४ ॥


हर तूं हरसी पापा अन्   भव तापाते ।

शिव शंकर तूं देसी नित कैवल्यातें ॥

जय वरदा जय सुखदा सदाशिवा गतिदा ॥

गणेश नमुनी याची रति तव पायी सदा ॥ ५ ॥

 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती