Get it on Google Play
Download on the App Store

नागमणी एक रहस्य (Marathi)


प्रसाद सुधीर शिर्के
नागमणी ही एक काल्पनिक रहस्य कथा आहे. जी वाचकांना एका अद्भूत, अलौकिक व रम्य विश्वात घेऊन जाते. ही कथा फक्त करमणूक या एकमेव उद्देशाने लिहिलेली नसून त्यात जागो-जागी जीवनविषयक तत्वज्ञान मांडण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे. ह्या कादंबरीची विशेषता म्हणजे कथेचे रहस्य किंवा ही कथा नेमकी काय आहे हे ती शेवटपर्यंत वाचल्याखेरीज समजत नाही. आजवर ज्यांनी ज्यांनी ती वाचली आहे. त्या सर्वांच्या पसंतीस ती उतरली आहे.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

नागमणी एक रहस्य

मनोगत

पार्श्वभूमी

अपहरण १

अपहरण २

अपहरण ३

अपहरण ४

अपहरण ५

अपहरण ६

अपहरण ७

अपहरण ८

खरी ओळख १

खरी ओळख २

खरी ओळख ३

शोध सुरु आहे... १

शोध सुरु आहे... २

स्वप्न की सत्य? १

स्वप्न की सत्य? २

अपहरणाचे रहस्य १

अपहरणाचे रहस्य २

अपहरणाचे रहस्य ३

अपहरणाचे रहस्य ४

नागांची रहस्ये १

नागांची रहस्ये २

नागांची रहस्ये ३

युद्धाची तयारी १

युद्धाची तयारी २

युद्धाची तयारी ३

युद्धाची तयारी ४

युद्धाची तयारी ५

युद्धाची तयारी ६

युद्धाची तयारी ७

युद्धाची तयारी ८

मोहनचे रहस्य

हिमालयात आगमन...१

हिमालयात आगमन...२

प्रकाशची गोष्ट १

प्रकाशची गोष्ट २

प्रकाशची गोष्ट ३

संकटाची चाहूल १

संकटाची चाहूल २

संकटाची चाहूल ३

संकटाची चाहूल ४

संकटाची चाहूल ५

भविष्य धोक्यात आहे! १

भविष्य धोक्यात आहे! २

भविष्य धोक्यात आहे! ३

भविष्य धोक्यात आहे! ४

उत्पत्तीची रहस्ये

"स्वरुप बदलते!"

पुनर्जन्म १

पुनर्जन्म २

पुनर्जन्म ३

विकासाची रहस्ये १

विकासाची रहस्ये २

विकासाची रहस्ये ३

भूतकाळातील घटनाक्रम १

भूतकाळातील घटनाक्रम २

तिच्या स्मृती १

तिच्या स्मृती २

तिच्या स्मृती ३

तिच्या स्मृती ४

तिच्या स्मृती ५

सत्यातील असत्यता १

सत्यातील असत्यता २

सत्यातील असत्यता ३

सत्यातील असत्यता ४

सत्यातील असत्यता ५

सत्यातील असत्यता ६