Android app on Google Play

 

विकासाची रहस्ये २

 

भद्रने विक्षरला वशीभूत करून जणू प्रकाशच त्याला उत्पत्तीची रहस्ये, नागांची रहस्ये आणि विकासाची रहस्ये सांगत असल्याचे भासवले आणि मग प्रकाश स्वतःच्याच तोंडाने तो स्वतःदेखील एक इच्छाधारी नाग असल्याचे कबुल केले. त्यामुळे विक्षरला आता त्याच्या पित्याबद्दल बऱ्याचशा अविश्वसनीय आणि रहस्यमयी गोष्टी समजल्या होत्या. ह्या सर्व रहस्यमयी गोष्टी विक्षरला सांगितल्याने त्याच्या पूर्वजन्मातील स्मृती जागृत व्हायला मदत मिळेल असा भद्रचा समज होता. परंतु त्याचा तो समज खोटा ठरला. त्याने प्रकाशचे रूप धारण करून विक्षरला ज्या काही गोष्टी सांगितल्या होत्या, त्यांच्यावर विक्षरचा सुरुवातीला विश्वासच बसत नव्हता. त्यामुळे तो त्याला सांगत असलेल्या गोष्टी कशाप्रकारे सत्य आहेत हे विक्षरला पटवून देण्याकरिता त्याने त्याच्यासमोर बरीच उदाहरणे देऊन त्याचे भले मोठे स्पष्टीकरण दिले, तेव्हा कुठे त्याने सांगितलेल्या गोष्टी सत्य असू शकतात अशाप्रकारचे विचार त्याच्या मनात निर्माण झाले. त्याच्या मनातील हे विचार ओळखून संधीचे सोने करण्याच्या उद्देशाने त्याने त्याचा पिता म्हणजे प्रकाशही एक इच्छाधारी नाग असल्याचे सत्य सर्वात शेवटी त्याच्या समोर आणले. ते ऐकून विक्षरला फार मोठा धक्काच बसला. ही गोष्ट कशी काय सत्य असू शकते याच विचारात तो हरवून गेला असताना भद्रला तिथे प्रकाशच्या येण्याची चाहूल लागली तसा त्याने तिथून पळ काढला.
 

नागमणी एक रहस्य

प्रसाद सुधीर शिर्के
Chapters
नागमणी एक रहस्य
मनोगत
पार्श्वभूमी
अपहरण १
अपहरण २
अपहरण ३
अपहरण ४
अपहरण ५
अपहरण ६
अपहरण ७
अपहरण ८
खरी ओळख १
खरी ओळख २
खरी ओळख ३
शोध सुरु आहे... १
शोध सुरु आहे... २
स्वप्न की सत्य? १
स्वप्न की सत्य? २
अपहरणाचे रहस्य १
अपहरणाचे रहस्य २
अपहरणाचे रहस्य ३
अपहरणाचे रहस्य ४
नागांची रहस्ये १
नागांची रहस्ये २
नागांची रहस्ये ३
युद्धाची तयारी १
युद्धाची तयारी २
युद्धाची तयारी ३
युद्धाची तयारी ४
युद्धाची तयारी ५
युद्धाची तयारी ६
युद्धाची तयारी ७
युद्धाची तयारी ८
मोहनचे रहस्य
हिमालयात आगमन...१
हिमालयात आगमन...२
प्रकाशची गोष्ट १
प्रकाशची गोष्ट २
प्रकाशची गोष्ट ३
संकटाची चाहूल १
संकटाची चाहूल २
संकटाची चाहूल ३
संकटाची चाहूल ४
संकटाची चाहूल ५
भविष्य धोक्यात आहे! १
भविष्य धोक्यात आहे! २
भविष्य धोक्यात आहे! ३
भविष्य धोक्यात आहे! ४
उत्पत्तीची रहस्ये
"स्वरुप बदलते!"
पुनर्जन्म १
पुनर्जन्म २
पुनर्जन्म ३
विकासाची रहस्ये १
विकासाची रहस्ये २
विकासाची रहस्ये ३
भूतकाळातील घटनाक्रम १
भूतकाळातील घटनाक्रम २
तिच्या स्मृती १
तिच्या स्मृती २
तिच्या स्मृती ३
तिच्या स्मृती ४
तिच्या स्मृती ५
सत्यातील असत्यता १
सत्यातील असत्यता २
सत्यातील असत्यता ३
सत्यातील असत्यता ४
सत्यातील असत्यता ५
सत्यातील असत्यता ६