Android app on Google Play

 

अलामोचा खजिना

 

अलामो मध्ये इतिहासातील सर्वांत भयानक युद्ध झाले होते. परंतु इथेच लपलेला आहे सन सबा खजिना जो मानला जातो की अलामोच्या जमिनीतच कुठेतरी पुरलेला आहे. या खजिन्यात लाखोंचे सोने, चांदी आणि वस्तू आहेत ज्यांचा वापर सैन्याच्या देखभालीसाठी होणार होता.