Android app on Google Play

 

अलवर राजस्थान चा मोघल खजिना

 

असे म्हणतात की मोघल बादशाह जहांगीरला जेव्हा देशाबाहेर काढले तेव्हा त्याने दिल्लीपासून १५० किमी अंतरावरील अलवर किल्ल्यात आश्रय घेतला. असे मानले जाते की त्यावेळी त्याने आपला खजिना तिथे लपवून ठेवला जो आजपर्यंत कोणालाही मिळालेला नाही.