Android app on Google Play

 

एक्स्प्लोडिंग हेड सिंड्रोम

 


तुम्हाला जे वाटतंय तसं नाहीये हे. तणावामुळे उद्भवणाऱ्या या आजारात रात्री झोपेत असताना माणसाला अचानक मोठ्या स्फोटाचा आवाज ऐकू येऊन जाग येते. अजूनही डॉक्टर्स झोपेत चिडचिड झाल्याने येणारी जाग, या व्यतिरिक्त दुसरे कारण या आजारासाठी शोधू शकले नाहीत. सुदैवाने हा प्रकार काही दिवसांनी आपोआप बंद होतो.