Android app on Google Play

 

भूमिका

 


हे काही आपल्या सर्दी - खोकल्याइतके साधे सोपे आजार नव्हेत. हे आजार इतके विचित्र आहेत की यातील काहीना तर नावही नाहीये. (त्यांना त्यांच्या प्रचलित नावानी ओळखलं जातं). तर या यादीचा अभ्यास करा आणि पुढच्या वेळी जेव्हा डॉक्टर कडे जाल, तेव्हा प्रार्थना करा की आपल्याला यांपैकी कोणताही आजार होऊ नये.