Android app on Google Play

 

ब्लास्च्कोस लाइन्स

 


मानवाच्या शरीरावरही रेषा असतात. त्या सामान्य अवस्थेत दिसत नाहीत. अदृश्य स्वरूपाच्या असतात. काही विशिष्ट आजारामध्ये त्या स्पष्ट दिसून येतात. यांच्याबद्दल एक विशेष बाब म्हणजे प्रत्येक रोग्यामध्ये याची लक्षणे एकसारखी असतात.