Android app on Google Play

 

स्टोन मैन सिंड्रोम

 


फिब्रोद्य्सप्लासिया ओस्सिफिकान्स प्रोग्रेस्सिवा या शास्त्रीय नावाने ओळखला जाणारा हा रोग शरीरातील मांस पेशींना हाडांमध्ये परावर्तीत करतो. नावावरूनच लक्षात येत की काही वर्षांतच माणूस चालू - फिरू शकत नाही.