Android app on Google Play

 

कोल्ड उर्तिकारिया

 याच्या विरुद्ध बाजूला आहेत असे लोक ज्यांना थंडीची अलर्जी असते म्हणजेच थंडी जराही सहन होत नाही. या आजाराने ग्रस्त व्यक्तीच्या शरीराला लागणारा छोटासा बर्फाचा तुकडा देखील प्रचंड प्रमाणात खाज निर्माण करू शकतो आणि जास्त वेळ थंडीत राहिल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील होऊ शकतो.