भारतातील मोठे घोटाळे (Marathi)


passionforwriting
स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आपल्या देशात खूप मोठमोठ्या घोटाळ्यांचा इतिहास नांदला आहे. खाली भारतात झालेल्या मोठ्या घोटाळ्यांची संक्षिप्त स्वरुपात माहिती दिलेली आहे. READ ON NEW WEBSITE