Android app on Google Play

 

२जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

 

http://www.indianmirror.com/indian-industries/indian-scams/images/2Gscam.jpg

२जी स्पेक्ट्रम घोटाळा भारतातील एक प्रचंड असा घोटाळा आहे जो सन २०११ च्या सुरुवातीला उघडकीला आला.