Android app on Google Play

 

सायकल आयात (१९५१)

 

तत्कालीन वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सचिव एस. ए. वेंकटरमन याने एका कंपनीला सायकल आयातीचे कंत्राट देण्याच्या बदल्यात लाच घेतली. त्यासाठी त्याला तुरुंगात जावे लागले.