आजही अश्वत्थामा जिवंत आहे का ?? (Marathi)


passionforwriting
असं म्हणतात की इतक्या वर्षांनंतर देखील आजही अश्वत्थामा जिवंत आहे. आता आपण पाहूयात की महाभारतात अश्वत्थामाचे स्थान काय आहे... READ ON NEW WEBSITE