संगीत मृच्छकटिक (Marathi)


गोविंद बल्लाळ देवल
संगीत मृच्छकटिक हे गोविंद बल्लाळ देवल यांनी १८८७ साली लिहिलेले संगीत नाटक आहे. या नाटकाची गणना गाजलेल्या नाटकांमध्ये केली जाते. READ ON NEW WEBSITE