Android app on Google Play

 

१०

 

(राग : मल्हार, त्रिता)
आनंदे नटती । पाहुनि ज्या गृहमयूर पंक्ती ॥धृ०॥
गमनोत्सुक हे हंस असुनिया । धैर्य नसे त्या गमन कराया
कामुक गगनासम रोधाया । मेघ पहा फिरती ॥१॥