Android app on Google Play

 

 

माडिवरी चल ग गडे जाऊं झडकरी
पाहु सदय दानशूर मूर्ति ती बरी ॥धृ०॥
मी अधीर दर्शनासि फार अंतरी
होईल सुख मजसि तया पाहिल्यावरी ॥१॥