Android app on Google Play

 

१५

 

(राग : मालकंस, त्रिताल)
तेचि पुरुष दैवाचे । धन्य धन्य जागिं साचे ॥धृ०॥
अंगे भिजली जलधारांनी । ऐशा ललना स्वयें येऊनी ॥
देती अलिंगन ज्यां धांनुनी । थोर भाग्य त्यांचें ॥१॥