Android app on Google Play

 

११

 

(दिंडी)
बघुनि वाटे या नील पयोदातें
हरिच दुसरा कीं आक्रमी नभातें
बलकांची शंखसी करी माला
तडित्पीतांबरा बांधिला कटीला ॥१॥