Android app on Google Play

 

चोखियाचे घरी नवल वर्तले ।...

 

चोखियाचे घरी नवल वर्तले । पाहुणे ते आलें देवराव ॥१॥

सोयर निर्मळा होत्या दोघी घरी । पाहुणा श्रीहरी आला तेव्हां ॥२॥

खोपट मोडकें द्वारी वृदांवन । बैसे नारायण तया ठायीं ॥३॥

दोघी प्रेमभरित धरिती चरण । घालितीं लोटांगण जीवेभावें ॥४॥

कोठोनियां स्वामी आलेती तें सांगा । येरू म्हणे पै गा दूर देशीं ॥५॥

झाले दोन प्रहर क्षुधेने पीडिलों । म्हणोनियां आलों तुमचे सदनी ॥६॥

कोणाचें हें घर सांगा हो निर्धार । ते म्हणती महार आम्ही असों ॥७॥

येरू म्हणें घरी कोण अधिकारी । कैसी चाले परी संसाराची ॥८॥

मग त्या ऐकोनी तयाचे बोलणें । म्हणती देवाजीनें निकें केलें ॥९॥

वंका म्हणे ऐसा कृपाळु श्रीहरी । चोखियाचे घरी राहे सुखें ॥१०॥

 

संत वंकाचे अभंग

सुहास
Chapters
चरण मिरवले विटेवरी दोनी ।...
प्रेमाचा पुतळा विठोबा साव...
पांडुरंगावाचोनी दुजा कोण ...
एक एकादशी जरी हो पंढरीसी ...
चोखियाचे घरी चोखियाची कां...
चोखियाचे घरा आले नारायणा ...
तुळसी वृंदावनी उभा तो ब्र...
मग पंढरीराणा बोलतसे वाणी ...
सोयराईनें मनी करोनी विचार...
आम्ही तो जातीचे आहेती महा...
येरी म्हणे मज काय देतां स...
इतुक्यामाजी चोखा घरासी तो...
कौतुकें आनंदे लोटल कांही ...
न पुसतां गेला बहिणीचीया घ...
चोखियाचे घरी नवल वर्तले ।...
संसार दुःखें पीडिलों दाता...
आपुलिया ब्रीदा आपण सांभाळ...
कासया गा मज घातिलें संसार...
उपाधीच्या भेणें आलोंसे शर...
नाहीं प्रेमभाव नकळे मान्य...
भांबावोनी प्राणी संसारी ग...
चोखा चोखट निर्मळ । तया अं...
सुखाचा सागर चोखा हा निर्ध...
जें सुख ऐकतां मन तें निवा...
आधींच निर्मळ वदन सोज्वळ ।...
नकळे योग याग तपादि साधने ...
मनाचेनि मनें केला हा निर्...
हीन याती पतीत दुर्बळ । पर...
सांवळे सगुण उभे कर कटीं ।...
भक्तांची आवडी धरोनी हृषीक...
पहा हो नवल गोरियाचे घरी ।...
कोण भाग्य तया सेना न्हावि...
आपुल्या भक्तांचा धरोनी अभ...
गोकुळी लाघव गौळीयांचे घरी...
वासना उडाली तृष्णा मावळली...
येणे जाणें दोनी खुंटले मा...
नकळे वो माव आगमा निगमा । ...
भोळ्या भाविकांसी सांपडले ...
ज्ञानियाचा राजा ज्ञानेश्व...