Android app on Google Play

 

दुर्योधनाने शल्याला धोका दिला

 

 

शल्य हा नकुल आणि सहदेवाची माता माद्री हिचा भाऊ होता. तो मद्र देशाहून पांडवांची मदत करण्यासाठी निघाला होता, परंतु दुर्योधनाने चलाखी करून वाटेत त्याच्या विश्रांतीची व्यवस्था केली. जेव्हा शल्य कुरुक्षेत्रावर पोचला तेव्हा दुर्योधनाने त्याला सांगितले की कशी त्याने संपूर्ण प्रवासात त्यांची देखभाल केली आहे. शल्य चकित झाला आणि नाईलाजाने त्याला दुर्योधनाला त्याच्या सेवेबद्दल काहीतरी द्यावे लागले - दुर्योधनाने त्याला युद्धात आपली साथ देण्यास सांगितले.