गर्भावस्था गाईड (Marathi)


संकलित
गरोदर होणे ही स्त्रीच्या आयुष्यातली मोठी आनंदाची गोष्ट असते. गर्भधारणेपासूनच्या आठ आठवड्यापर्यंतचे अपत्य म्हणजे भ्रूण होय, त्यानंतर जन्मापर्यंत गर्भ ही संज्ञा वापरली जाते. ह्या गर्भावस्था गाईड मध्ये तिमाही, आहार व व्यवहार, लक्षणे, प्रसूती व तदनंतर घ्यायची काळजी याची माहिती दिलेली आहे. Information in this app is for informational purpose only and we do not take any responsibility for the accuracy and correctness of the information provided in the app despite all the care that we have taken. Always take advice of a trained medical professional for any issue related to your health. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

प्रस्तावना

परिभाषा

चिन्हे आणि लक्षणे

समस्या

गर्भवती होण्याआधी उद्भवलेले आजार

शरीरक्रियाविज्ञान: प्रसरण

गर्भ आणि गर्भाचा विकास

गर्भवती स्त्रीमध्ये होत असलेले बदल

पहिली तिमाही

दुसरी तिमाही

तिसरी तिमाही

गर्भधारणेचे वय निश्चितता

बाळंतपणाचा काळ

बाळंतपण

प्रसवोत्तर काळ

प्रसवोत्तर काळ: निदान

प्रसवोत्तर काळ: शारीरिक बदल

व्यवस्थापन

औषधोपचार

धूम्रपान व तंबाखू

मद्यार्क (दारू)

कॅफीन

ऍस्पार्टेम

आजार

वैयक्तिक स्वच्छता

गर्भधारणेदरम्यान समागम

आहार आणि विश्रांती

व्यायाम

वंध्यत्व

गर्भपात

गर्भपाताचा कायदा

कायदेशीर संरक्षण