Android app on Google Play

 

१४ मुखी रुद्राक्ष

 


 हनुमानाचे प्रतीक. हा शेंडीत धारण करतात. योग विद्येत नैपुण्य प्राप्त करण्यासाठी हा गळ्यात धारण करतात.