Android app on Google Play

 

४ मुखी रुद्राक्ष

 


४ मुखी रुद्राक्ष म्हणजे ब्रम्हदेवचे प्रतीक. याचा प्रभाव धारण कर्त्याच्या जिभेवर होतो. अल्पावधीतच तो वक्ता साहेस्रेशू या पदविला पोहोचतो. स्मरणशक्ती तीव्र होते.