Android app on Google Play

 

३ मुखी रुद्राक्ष

 


अग्निदेवतेचे प्रतिक. हा धारण करणार्याला वाचा सिद्धी प्राप्त होते. तहान व भूकेवर विजय मिळवता येतो. बुद्धी कुशाग्र होते.