Android app on Google Play

 

१२ मुखी रुद्राक्ष

 


१२ मुखी रुद्राक्ष हा  महाविष्णू तसेच १२ ज्योतिर्लिंगाचे प्रतीक आहे . हा धारण केला असता व्यक्तिमत्व तेजपुंज होते. शत्रूघात व अपघातपासुन रक्षण होते.