Android app on Google Play

 

९ मुखी रुद्राक्ष

 


९ मुखी रुद्राक्ष भैरवाचे प्रतीक आहे . दुर्गेचा पूर्ण आशीर्वाद. हा रुद्राक्ष धारण करणार्याच्या आसपास दु:ख दैन्य दारिद्र्य कधीच फिरकत नाही.