Android app on Google Play

 

कल्कि अवतार

 धर्म ग्रंथांनुसार कलियुगात भगवान विष्णू कल्की रूपाने अवतार घेतील. कल्की अवतार कलियुग आणि सत्युगाच्या संधीकालावर होईल. हा अवतार ६४ कलांनी युक्त असा असेल. पुराणानुसार उत्तरप्रदेश च्या मुरादाबाद येथील शंभल नामक स्थानावर विष्णूयशा नावाच्या तपस्वी ब्राम्हणाच्या घरात भगवंत कल्की पुत्र रूपाने प्रकट होतील. कल्की देवदत्त नावाच्या घोड्यावर स्वार होऊन जगातून पापी लोकांचा विनाश करतील पुन्हा आणि धर्माची स्थापना करतील.