Android app on Google Play

 

यज्ञ अवतार

 
भागवान विष्णूंच्या सातव्या अवताराचे नाव यज्ञ आहे. धर्म ग्रंथांनुसार भगवान यज्ञाचा जन्म स्वयंभू मन्वंतर मध्ये झाला होता. स्वयंभू मनूची पत्नी शतरुपाच्या गर्भातून आकूतीचा जन्म झाला. ती रुची प्रजापतीची पत्नी झाली. याच आकूती कडे भगवान विष्णू यज्ञ नावाने अवतरीत झाले. भगवान यज्ञाना  त्यांची पत्नी दक्षिणा हिच्याकडून अत्यंत तेजस्वी असे १२ पुत्र झाले. तेच स्वयंभू मन्वंतरात याम नामक बारा देव म्हटले जातात.