Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...

अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती... ’चला चला पुढती’

विज्ञानाचा प्रकाश आला घडे दिव्य क्रांती

नवयुग आले प्रभा तयाची पहा दिसत दिव्य

शून्यामधुनी विश्‍व उभारु जिद्‌द असे भव्य

हृदयांतरिच्या अशांततेचा वणवा झणि विझला

उत्कर्षाचा अन् प्रगतीचा मार्ग नवा दिसला

नवी चेतना अंतरी स्फुरली दुबळेपण गेले

नैराश्याच्या होळीमधुनी तेज नवे आले

मानवतेच्या मार्गावरती उठती जरि ज्वाला

अमरत्वाची फुले वेचुनी गुंफूया माला

नको खिन्नता...नको दीनता

नवसूर्य पहा उगवतो

उत्कर्ष पहा झळकतो

संघर्ष पहा बहरतो

नसानसांतुन जोश उसळतो नव आशा चित्‍ती

अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती...’चला चला पुढती’

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...