Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...

नमो मायभूमी, नमो पुण्यमाता

मनी हर्ष होई, तुझे गीत गाता ॥

तुझ्या कृपाछत्रे, आम्ही वाढलो गे

तुझ्या नभछाये, आम्ही खेळलो गे

तुझ्या अन्न-वायुवरी पोसलो गे

उधाणी हृद्‌लहरी, यशोगीत गाता ॥

उदरी तुझ्या गे बहु रत्‍नराशी

धरणे-सरिता ही नवी तीर्थकाशी

विपत्‍काल येता, तमा तूच नाशी

कंठातुनी कोटी, स्मरे पुण्यगाथा ॥

जडो सत्कर्मी, मना स्फूर्तिदात्री

महामानवांची जननी तू धात्री

’मानव्य पसरो’ सकळांत मैत्री

पुन्हा जन्म लाभो, याच भूमीत माते !

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...