Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आकाशातुन पतंग काटले त्...

आकाशातुन पतंग काटले

त्यांचे झाले पक्षी,

झोतभट्टीतुन उडल्या ठिणग्या

त्यांची तारानक्षी.

कुणी नाचले आनंदाने

फुले तयांची झाली.

गोड बोलले त्यांची बोली

फळांत रसमय झाली.

रागाने कुणी लाल लाल हो

त्याची झाली आग,

कुणी मायेने धरी उराशी

तेव्हा फुलली बाग.

कुणी कुणाला आश्रय देतो

त्याची होते छाया,

कुणी कुणाला घास भरवतो

ती करुणेची माया.

आपण जे जे करतो त्याचे

असे उमटते बिंब,

उन्हात जाऊ आपण किंवा

होऊ पाऊसचिंब !

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...