Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

चवदार तळ्याचे पाणी नव ...

चवदार तळ्याचे पाणी

नव शक्‍ती मनुजा आणी

या शक्‍तीमागे मूर्ती

भीमकाय देई स्फूर्ती

जणू मुक्यास दिधली वाणी

चवदार तळ्याचे पाणी

तेजाब जलाचे झाले

दीनांना प्रेरित केले

अन्यायासाठी लढुनी

नव शक्‍ती मनुजा आणी

नाकारुन परंपरेला

स्वीकारुन मानवतेला

करुणेची आर्त विराणी

चवदार तळ्याचे पाणी

हो, हक्क आम्हां जगण्याचा

मंदिरांमध्ये येण्याचा

जाळा ती स्मृती पुराणी

चवदार तळ्याचे पाणी

आत्मभान जागे केले

मानवास मीपण दिधले

धम्मचक्र ये परतोनी

नव शक्‍ती मनुजा आणी

चवदार तळ्याचे पाणी

नव शक्‍ती मनुजा आणी

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...