Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...

उत्क्रांतीचा आज आम्हांला

देई नव संदेश

आमुचा महाराष्‍ट्र हा देश ॥

थोर आमुची मायमराठी

प्रेम देतसे सकलांसाठी

संतजनांच्या घेण्या भेटी

इथे येई परमेश

आमुचा महाराष्‍ट्र हा देश ॥

’जातपात’ हा विचार सोडुन

समानतेचा धागा जोडुन

मानवतेचा सदा आम्हांला

नित्य देई संदेश

आमुचा महाराष्‍ट्र हा देश ॥

कृतिशीलता इथले भूषण

नकोच आता केवळ भाषण

परस्परांचे नकोच शोषण

करी असा उपदेश

आमुचा महाराष्‍ट्र हा देश ॥

इथली व्यक्‍ती, इथले नायक

सत्य-शिवाचे व्हावे पाईक

श्रम-शौर्याची शर्थ कराया

मनास दे आवेश

आमुचा महाराष्‍ट्र हा देश ॥

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...