Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

दरीत वसले गाव चिमुकले ...

दरीत वसले गाव चिमुकले

भवती सारे हिरवेगार

श्यामल काळे तसे रुपेरी

ढग माथ्यावर अपरंपार

मध्ये उजळता ऊन जरासे

लखलख कातळ काळेशार

तृणपुष्पांचे रंग ओलसर

झाडे उडवित बसलि तुषार

डोंगरातुनी उतरे खाली

शुभ्र दुधासम झरझर धार

पानांमधुनी रुणुझुणु वारा

सुरेल होऊन जाई दुपार !

परिघावरचे तटस्थ डोंगर

जणू गावाचे राखणदार

शांततेवरी वर्तुळ रेखित

पंख पसरुनि उडते घार.

प्रकाश येता गाव दिसतसे

लपते, निळसर पुन्हा धुक्यात

उघडमिटीचा खेळ मनोहर

सतत चालला असे मनात !

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...