Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तात्या टोपे तात्या ...


तात्या टोपे

तात्या टोपेची तलवार
तराजूतले तख्त फोडते
गाते झाशीची समशेर
सत्‍तावनची क्रांतिगीते !
झाशीची राणी

राणी लक्ष्मी ही झाशीची
शपथ घालते प्रतापगडची !
कराबणीवर तुटला भाला
धडधडल्या क्रांतीच्या ज्वाला !
छत्रपती शिवाजी

छत्रपतींची आली स्वारी
छत्र धरा हो ढाळा चवरी !
कितीक राजे आले, गेले
एक शिवाजी, एकच उरले !
सुभाषबाबू

शंभर मारुनि मोजा एक
घात करी जो मायभूमिचा
लाख वगळुनि मोजा एक
सुभाष नेता दसलाखांचा
जवाहरलाल नेहरु

जवाहरांचे रमते कविमन
इवल्या इवल्या फुलांमुलांत
जिंकितसे जो विरुद्‌ध जनमन
नेता त्यासचि म्हणती जगात !
आंबेडकर
आंबेडकरांची आरोळी
ऐका असतील ज्यांना कान
शिवाशिवीला घाला गोळी
धरु नका खोटा अभिमान !
टिळक

टिळक टिळा शोभे भाग्याचा
कंठमणी माझ्या देशाचा !
कुलदीपक हा लक्ष कुळांचा
महापुरुष हा युगायुगांचा !
महात्माजी

महान जीवन गांधीजींचे
अवतरले दुसरे सिद्‌धार्थ !
सत्य, अहिंसा अन् शांतीचे
राजघाट हे प्रयागतीर्थ !
दादाभाई नौरोजी
दादा, दादा, दादाभाई
भारतमाता अमुची आई !
देशासाठी देह ठेविती
देऊळ घडते त्यांच्यावरती !
टाटा

टाटांच्या टाटानगरीत
किमया करिती हजार हात !
लोखंडाची बघा कोंबडी
घालितसे सोन्याची अंडी !
बंकिमचंद्र

बंकिमबाबूंचा बंगाल
भारत गातो गाणे लाल
एकच कविता पाठ करा रे
अमर चिरंतन सहा अक्षरे
वं दे मा त र म् !
रवींद्रनाथ टागोर
रवींद्रराणा कवी कवींचा
गाणे त्यांचे लिहा नि वाचा
जनगणमन अधिनायक जय हे
भारत भाग्यविधाता आहे !

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...