Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सर्वात्मका शिवसुंदरा स...

सर्वात्मका शिवसुंदरा

स्वीकार या अभिवादना ।

तिमिरातुनी तेजाकडे

प्रभु आमुच्या ने जीवना ॥

सुमनात तू गगनात तू

तार्‍यांमध्ये फुलतोस तू

सद्‌धर्म जे जगतामधे

सर्वांत त्या बसतोस तू ॥

चोहीकडे रुपे तुझी

जाणीव ही माझ्या मना

श्रमतोस तू शेतांमधे

तू राबसी श्रमिकांसवे॥

जे रंजले वा गांजले

पुसतोस त्यांची आसवे

स्वार्थाविना सेवा जिथे

तेथे तुझे पद पावना ॥

न्यायार्थ जे लढती रणी

तलवार तू त्यांच्या करी

ध्येयार्थ जे तमि चालती

तू दीप त्यांच्या अंतरी ॥

ज्ञानार्थ जे तपती मुनी

होतोस त्यांची साधना

करुणाकरा करुणा तुझी

असता मला भय कोठले ॥

मार्गावरी पुढती सदा

पाहीन मी तव पावले

सुजनत्व या हृदयामधे

नित जागवी भीतीविना ॥

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...