Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आमुचे प्रणाम बाबांना ...

आमुचे प्रणाम बाबांना

त्या थोर पूज्य चरणांना !

दलितांचे झाले वाली

तिमिरात ज्योत लाविली

गरिबांस जाग आणिली

दिली एक नवी प्रेरणा

आमुचे प्रणाम बाबांना !

शिकविली नव्याने समता

’चवदार तळ्याची कथा’

हे ’जीवन’ सर्वांकरिता -

सांगती मंत्र दुबळ्यांना

आमुचे प्रणाम बाबांना !

व्हा जागे, मोठे व्हा रे

बंदिस्त ठोठवा दारे

अन्याय दूर सारा रे

तळमळीची ही घोषणा

आमुचे प्रणाम बाबांना !

ते शिकले, मोठे झाले

ते शिकवायाते झटले

बंधूंची म्हणुनी पावले

चालली करीत गर्जना -

’भीमराव, घ्या नजराणा’

आमुचे प्रणाम बाबांना !

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...