Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कशासाठी ? पोटासाठी ? द...

कशासाठी ? पोटासाठी ?

देशासाठी ! देशासाठी !

भारताच्या पूजेसाठी

भारताच्या प्रीतीसाठी.

गंगा आणि गोदेसाठी

कृष्णा कोयनेच्यासाठी

उभा आहे सातपुडा

आणि सहयाद्रीच्यासाठी.

तुला व्हायचे प्रचंड

तन मनाने उदंड

बुद्‌धिमत्‍तेने प्रकांड

तुझ्या भारताच्यासाठी

भारताच्या भाग्यासाठी.

व्हावयाचे कीर्तिवंत

धनवंत, प्रज्ञावंत

व्हावयाचे उदारधी

रंजल्या गांजल्यांसाठी

भारताच्या शुभासाठी

भारताच्या शोभेसाठी.

तुझे बळ गरिबांसाठी

तुझे धन सर्वांसाठी

बुद्‌धि भारताच्यासाठी

श्रेय भारताच्यासाठी.

भारताचा मानदंड

बाळ आहे तुझ्यासाठी

कन्याकुमारी समोर

दोन्ही हाताला सागर

भय तुला कशासाठी

भोवताली जगजेठी

कशासाठी ? देशासाठी ?

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...