Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...

कण कण माझ्या तनुचा मिरवी या मातीची द्‌वाही

मनात माझ्या आभाळाची गाते नित्य निळाई

मी या पात्यांतून वाढतो

फुलाफुलांतुनि मीच हासतो

सूरच माझा झर्‍याझर्‍यांतुनि झुळझुळ वाहत जाई

स्वप्ने माझी उषा पाहते

सागरात मम हृदय गर्जते

हाळी दयाया सूर्य मला ये, तुडवित डोंगर-राई

समुद्रवसना हिमकिरीटिनी

भारतभूमी माझी जननी

खडे पसरिले माणिकमोती होती तिचिया पायी

कण कण माझ्या तनुचा मिरवी या मातीची द्‌वाही

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...