Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...

आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या

ठेवा स्वच्छंदाचा

उभ्या जगाला भरवू चारा

आम्ही आनंदाचा......

आम्ही चढवितो तुमच्यासाठी

घरटयावरती झूल

आम्ही फुलवितो तुमच्यासाठी

वात्सल्याची वेल

आम्हीच येतो रंग निरागस

घेऊन पोरवयाचा......आनंदाचा

कुण्या शांतीदूताच्या हृदयी

आम्ही फुलवितो फूल

आम्ही पटवितो अहिंसेतल्या

कारुण्याची खूण

आम्हीच देतो भास निरंतर

येशूच्या जन्माचा......आनंदाचा

नाविन्याच्या नभात आम्ही

घेतो उंच भरारी

उपदेशाच्या अंगणातली

मुलेच धडपडणारी

आम्ही तळपतो सूर्य होऊनी

नित्यच नव्या युगाचा......आनंदाचा

आम्ही पाखरे ......

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...