Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...

आम्ही गीत तुझे गाऊ

भारतमाते ! तुझ्या ध्वजाला नमन करित राहू !

तुझा हिमालय, तुझीच गंगा

सह्याद्रीच्या तुझ्याच रांगा

आम्ही यांच्या अभिमानाने नित्य फुलत राहू

आम्ही गीत तुझे गाऊ !

अनेकरुपी जनता, बांधव

तरि समतेचा करिती आठव

हात गुंफुनी हातामध्ये तुझे रुप पाहू

आम्ही गीत तुझे गाऊ !

किती महात्मे, किती धुरंधर

लढले - लढती अजुनि निरंतर

सुखशांतीच्या नवसंदेशा दहा दिशा नेऊ,

आम्ही गीत तुझे गाऊ !

दलितांच्या दारामधला

दिवा नव्याने उजळायाला

नव्या शक्‍तिने, नव्या प्रीतीने पुढे पुढे जाऊ

आम्ही गीत तुझे गाऊ !

तू माता वरदान देशि तर

तुझी लेकरे सारी कणखर

झेंडा फडकत ठेवतील तव, ही आशा ठेवू

आम्ही गीत तुझे गाऊ !

बाल गीते - संग्रह ३

संकलित
Chapters
समर्थ आहे भारतभूमी , समर्...
आम्ही गीत तुझे गाऊ भा...
विश्‍वशांतीचे अन् समतेच...
तंत्र आणि विज्ञान युगातील...
ते देशासाठी लढले ते अम...
सैनिक आम्ही , आम्हां लाभल...
कशासाठी ? पोटासाठी ? द...
कण कण माझ्या तनुचा मिरवी ...
उत्क्रांतीचा आज आम्हांला ...
नमो मायभूमी , नमो पुण्यमा...
पसरलाय सागर दूरवर पहा ...
दरीत वसले गाव चिमुकले ...
श्रीशिवबांची माय जिजाई मह...
इथे गांधीजी राहात होते अ...
आमुचे प्रणाम बाबांना ...
चवदार तळ्याचे पाणी नव ...
फुलाफुलांचा गंध वाहता वार...
स्वातंत्र्याच्या संग्रामा...
तात्या टोपे तात्या ...
देह मंदिर चित्‍त मंदिर एक...
सताड उघडा खिडक्या -दारे ,...
सर्वात्मका शिवसुंदरा स...
आकाशातुन पतंग काटले त्...
आम्ही पाखरे मुठीत आमुच्या...
भिऊन पावलं टाकू नका , भ...
संपला अंधार हा झाली नवी प...
पहा संपला तिमिर सर्व हा ...
अणुरेणूतुनि शब्द प्रगटती ...
दया गाणारे हात प्रभो ,...