संगीत स्वयंवर (Marathi)


कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर
श्री रूक्मिणीस्वयंवराच्या सर्वश्रुत कथानकातील, श्रीकृष्ण व रूक्मिणी यांच्या चरित्रातील उदात्त तत्वे श्री कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांनी नाटकाद्वारे प्रेक्षकांपुढे मांडली. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

धीरवीर-पुरुष-पदा नमन असो ...

शांत हरि हास्य धरि; सौख्य...

नच कधी रस जेवाया, सोडा स्...

कृष्णगुरु जसा कुंडिनपुरि ...

जरि दिसला दुर्जन मला येथे...

नाथ हा माझा मोही खला. शिश...

मी वज्र-मुष्टि, रिपुगण चू...

रमनी मजसि निजधाम , सन्मुख...

सुख अहा ! नयनसुख ! येत ...

मम आत्मा गमला हा , नकळत न...

सुजन कसा ? मन चोरी ! अग...

मिळविन विजया सुकर्म -योगे...

स्वकुलतारक सुता ; सुवरा व...

विनति , नृपांनो ऐका , आता...

काजा करिल घात , गवळी कुटि...

सुधा दहिदुधि विलोका , समज...

उग्रमुख बहु बिकट धर्म ; म...

नृपवर रमला , वळविला फिरवि...

दिपले नरेश , लागेल दृष्ट ...

एकला नयनाला विषय तो झाला ...

रूप -बली तो नर -शार्दुल स...

धष्टपुष्ट नश्ट नवरडा , मा...

जा , भय न मम मना ; मंडप स...

मम सुखाची ठेव , देवा , तु...

विदर्भा खरा थोर आनंद झाला...

गमे रुक्मिणी स्वर्गसौंदर्...

बहुजन -सुख पाही शुभविवाही...

सुंदर -मुख ललना , निजजनक ...

जरि वरिल अजि ही मलिन काळा...

कांता मजसि तूचि , गुरुहि ...

नरवर कृष्णासमान घेतसे जन्...

बहु नवल , जरि नेई यदुसि क...

येतां अशुभसा काल नवा , तप...

मम मनी कृष्णसखा रमला ; नच...

अनृतचि गोपाला मृत्यु आला,...

अति आनंद फुलवि कलिका; करी...

करीन यदुमनी सदना; रुचिर स...

जनक नव सुखासि दावी मनाला ...

बोल होईल फोल , अनुभवाने ...

प्रेम नच जाई तेथे , जिवास...

ईश घेई अवताराला ; तव प्रा...

अमर अजर वपु -धर कंस मीच ,...

तुजला कर माझा , आज करि त्...

अवतार जीव घेत असे , कारण ...

होईल विवाह हा , न मानी दा...

लपविला लाल गगन -मणि , परि...

बघ शिके लता मी नगरची कला ...

अजि राधा बाला मीच गोपाला ...

नृपकन्या तव जाया , आर्या ...

वैरि मारायाला , ही गोशाला...

गुरु सुरस गोकुळी , राधिक ...

जरि या तव धरशील विरोधा ; ...

साहस-मति, भय अति; बहु विग...

त्वरा करा , नाथा , तुझिया...

गवळण होउनिया फिरता , धरति...

अचला विचला , दाविल तव अचु...

पुरुषशक्ति जोडावी ; खरी भ...