अंतराळातील जीवन-सत्य कि असत्य?- भाग २ (Marathi)


passionforwriting
परग्रहावरील जीवनाबद्दल आतापर्यंत अनेक दावे करण्यात आलेले आहेत. याचा एक अप्रत्यक्ष तर्क म्हणजे आपल्याला दिसू शकणारे असीमित विशालकाय ब्रम्हांड आहे. या तर्कानुसार या असीमित विशालकाय ब्राम्हन्दाच्या बाहेर जीवन नसेल ही संकल्पना अशक्य कोटीतली आहे, या गोष्टीचे समर्थन कार्ल सागन आणि स्टीफन हॉकिंग यांच्या सारख्या शास्त्रज्ञांनी देखील केले आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

उपग्रहांचे प्रक्षेपण

केप्लर अंतराळ वेधशाला

टेरेस्ट्रीयल प्लेनेट फाईण्डर

ते कसे दिसत असतील?

बुद्धिमान जीवनासाठी आवश्यक असलेले गुणधर्म

मानवाकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त बुद्धी कशासाठी आहे?

हॉलीवूड ची कल्पना

परग्रही जीवांचा आकार

अनुपाताचा का सिद्धांत

आकाशगंगा आणि परमाणु संरचना

परग्रही संस्कृती मध्ये वैज्ञानिक विकास

कार्दाशेव चे अनुमान आणि पृथ्वी ची संस्कृती

परग्रही संस्कृतींचे पृथ्वीवर आक्रमण

उडत्या तबकड्या

उडत्या तबकड्यांचा भास

तपास आणि पुरावे

एकध्रुविय चुंबक

नैनो टेक्नालाजी(नैनो अंतराळ यान)

ब्रम्हांडाचे विशालकाय अंतर

परग्रही जीवन आणि भविष्य