Android app on Google Play

 

हॉलीवूड ची कल्पना

 

परंतु तरीही हॉलीवूड त्यावेळी बरोबर असते जेव्हा ते परग्रही जीवांना मांसाहारी दाखवतात. मांसाहारी परग्रही चित्रपटाला यशस्वी व्यवसाय करून देतातच, परंतु त्यात एक सत्य देखील लपलेले आहे. शिकारी हे सामान्यतः सावजापेक्षा जास्त बुद्धिमान असतात. शिकाऱ्याला शिकार करण्यासाठी योजना बनवणे, पाठलाग करणे, लपणे आणि शिकारीशी लढावे लागते. कोल्हा, कुत्रा, वाघ आणि सिंह शिकारीवर झडप घालण्यापूर्वी त्यांच्यापासुंचे आपले अंतर समजून घेण्यासाठी आपले डोळे समोरच्या बाजूला ठेवतात.


त्यांना आपल्या शिकारीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी दोन डोळ्यांसहित त्रिमिती दृष्टी प्राप्त असते.तर हरण, ससा यांच्यासारख्या सावजाना केवळ पळून जाता येते, त्यांचे डोळे चेहेऱ्याच्या बाजूला अशा प्रकारे असतात की त्यांना ते आपल्या आसपास ३६० अंशात शिकार्याला पाहू शकतील. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर अंतराळातील जीव हे वरील शिकार्यांसारखे दिसणारे असू शकतील. ते कोळ, सिंह आणि मानव यांची आक्रमक, मांसाहारी आणि स्थानिक लक्षणे आपल्याजवळ बाळगून असू शकतील. परंतु अशी देखील शक्यता आहे की त्याचेह जीवन हे वेगळ्या प्रकारच्या DNA किंवा प्रोटीन अणू यांच्यावर आधारलेले असल्याने त्यांना आपल्यासोबत खाणे किंवा रहाणे यात काहीही रुची नसेल.

 

अंतराळातील जीवन-सत्य कि असत्य?- भाग २

passionforwriting
Chapters
उपग्रहांचे प्रक्षेपण
केप्लर अंतराळ वेधशाला
टेरेस्ट्रीयल प्लेनेट फाईण्डर
ते कसे दिसत असतील?
बुद्धिमान जीवनासाठी आवश्यक असलेले गुणधर्म
मानवाकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त बुद्धी कशासाठी आहे?
हॉलीवूड ची कल्पना
परग्रही जीवांचा आकार
अनुपाताचा का सिद्धांत
आकाशगंगा आणि परमाणु संरचना
परग्रही संस्कृती मध्ये वैज्ञानिक विकास
कार्दाशेव चे अनुमान आणि पृथ्वी ची संस्कृती
परग्रही संस्कृतींचे पृथ्वीवर आक्रमण
उडत्या तबकड्या
उडत्या तबकड्यांचा भास
तपास आणि पुरावे
एकध्रुविय चुंबक
नैनो टेक्नालाजी(नैनो अंतराळ यान)
ब्रम्हांडाचे विशालकाय अंतर
परग्रही जीवन आणि भविष्य